Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Olga Woźniak
tel. +48 697 998 206
e-mail: o.wozniak@hospicja.pl